วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ประเพณีปี๋ใหม่เมือง เทศกาลสงกรานต์ แบบล้านนา

ประเพณีปี๋ใหม่เมือง เทศกาลสงกรานต์ แบบล้านนา

ประเพณีปี๋ใหม่เมือง เทศกาลสงกรานต์ แบบล้านนา

ประเพณีปี๋ใหม่เมือง เป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของชาวล้านนาซึ่งจะตรงกับเดือนเมษายน ที่อยู่ในฤดูร้อนเป็นช่วงเวลาที่มีอากาศร้อนมาก และเป็นช่วงเวลาว่างจากการทำไร่และเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว จึงถือเอาวันปีใหม่เป็นวันทำบุญใหญ่วันหนึ่งในรอบปี เป็นวันที่สนุกสนานรื่นเริงด้วยการเล่นน้ำสงกรานต์ให้เย็นฉ่ำ ถือขันน้ำรดน้ำให้แก่กัน และ ประเพณีปี๋ใหม่เมืองของจังหวัดเชียงราย จะจัดขึ้นช่วงวันที่ 13 – 16 ของเดือนเมษายน จะมีการประดับตกแต่งถนนเส้นหลักในจังหวัดเชียงรายด้วยตุงและโคม ช่วยสร้างบรรยกาศแบบล้านนาทั่วเมืองเชียงราย

นอกจากนี้ยังเนรมิตถนนธนาลัยให้กลายเป็นสถานที่เล่นน้ำคลายร้อนตลอดทั้งสาย และมีอีกหลายกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเป็นสิริมงคลตามประเพณีที่ชาวล้านนาได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา เช่น การจัดขบวนแห่, สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์, ขนทรายเข้าวัด สรงน้ำพ่อขุนเม็งรายมหาราช รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในแต่ละชุมชน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพนับถือ ตลอดทั้งเป็นการ่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีให้กับชนรุ่นหลัง