วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

พรมมา อินยาศรี ศิลปินเชียงราย สาขาทัศนศิลป์

จังหวัดเชียงรายเหนือสุดในสยามประเทศ แหล่งรวมศิลปินหลากหลายแขนงที่ทรงคุณค่า และวันนี้ผมมีโอกาศได้ไปชมงานศิลปะของศิลปินเชียงราย นายพรมมา อินยาศรี ศิลปินเชียงราย สาขาทัศนศิลป์  ที่บ้านหอศิลป์นายพรมมา Mr.Promma Art Gallery ที่ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

นายพรมมา อินยาศรี ศิลปินเชียงราย สาขาทัศนศิลป์  รางวัลหรือเกียรติคุณที่ได้รับ พ.ศ. 2537 เกียรติบัตรศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539 จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวโรกาสฉลองราชสมบัติครบ 50 ปี พ.ศ. 2539

งานในหอศิลป์เต็มไปด้วยงาน จิตรกรรมไทยแบบประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับ ศาสนา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ความเชื่อ ของชาติไทย ที่ทรงพลังและวิจิตรสวยงาม มีคุณค่าทางการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า แก่เยาวชนไทย

ถ้าทุกท่านมีโอกาศอยากให้ทุกท่านได้เดินทางไปชื่นชมงานศิลปะที่ทรงคุณค่า เสพงานศิลป์ที่บ้านหอศิลป์นายพรมมา ที่ บ้านโพธิ์ชัย ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ. เชียงราย 57210 อย่าลืมไปสัมผัสกันนะครับ