โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

0
183
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (รายวัน)

ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการสาธารณสุข(พยาบาลวิชาชีพ)
ผู้ช่วยพยาบาล
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

รายละเอียดตามลิงค์ที่แนบ

ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานบัตรรายงานโรค
พนักงานประกอบอาหาร

รายละเอียดตามลิงค์ที่แนบ

สนใจติดต่อขอยื่นใบสมัครได้ที่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 9 – 18 ตุลาคม 2566 สอบถามเพิ่มเติม 053-910600 ต่อ 1105

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]