วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 6 ตำแหน่ง จำนวน 230 อัตรา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 6 ตำแหน่ง จำนวน 230 อัตรา ดังนี้

1.นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ จำนวน 45 อัตรา
2.นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
3.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
4.เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน จำนวน 70 อัตรา
5.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 60 อัตรา
6.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 35 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2566 – 12 มกราคม 2567
ผ่านทางเว็บไซต์ https://dla.thaijobjob.com