วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

ต่อใบขับขี่กี่บาท? รถยนต์ 505 บาท รถจักรยานยนต์ 255 บาท

ต่อใบขับขี่กี่บาท? รถยนต์ 505 บาท รถจักรยานยนต์ 255 บาท

ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใบขับขี่รถยนต์ 505 บาท หรือ รถจักรยานยนต์ 255 บาท 

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี

 1. ปี 2566 กรมขนส่งทางบกได้พัฒนาระบบการอบรมใบอนุญาติขับรถผ่านระบบ e-Learning ที่เว็บไซต์ https://dlt-elearning.com/
 2. จองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue
 3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

  2.1 ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
  2.2 ทดสอบสายตาทางลึก
  2.3 ทดสอบสายตาทางกว้าง
  2.4 ทดสอบปฏิกิริยาเท้าในการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ
 4. ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่
 5. ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใบขับขี่รถยนต์ 505 บาท หรือ รถจักรยานยนต์ 255 บาท 

ผู้ขับขี่สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน หรือ 3 เดือน หากขาดต่ออายุใบขับขี่ กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่ หากสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการทดสอบข้อเขียน, การสอบขับรถ และใบรับรองแพทย์ที่ขอไว้ไม่เกิน 1 เดือน

ค่าใช้จ่ายในการต่อใบขับขี่

ประเภทใบขับขี่ค่าใช้จ่าย
ต่ออายุใบขับขี่รถยนต์แบบ 2 ปีเป็น 5 ปี505 บาท
ต่ออายุใบขับขี่รถยนต์แบบ 5 ปีเป็น 5 ปี505 บาท
ต่ออายุใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ 5 ปี255 บาท

กรณีต่อใบขับขี่ล่วงหน้าหรือเลยกำหนดการต่อ

 • กรณีต่อล่วงหน้า: สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือน
 • กรณีเลยกำหนด: ถ้าหมดอายุเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปีต้องสอบข้อเขียนใหม่ แต่ถ้าเกิน 3 ปี ต้องเพิ่มขั้นตอนอบรม การทดสอบข้อเขียน และการสอบขับรถใหม่ด้วย