วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ข้อห้าม วันเลือกตั้ง66 ฝ่าฝืนมีโทษหนัก ทั้งจำทั้งปรับ

ข้อห้าม วันเลือกตั้ง66 ฝ่าฝืนมีโทษหนัก ทั้งจำทั้งปรับ

ข้อห้ามวันเลือกตั้ง66 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 7 พ.ค. 2566 และวันเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 14 พ.ค. 2566 นั้น ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอย่าฝ่าฝืนข้อห้ามวันเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566 หลังจากที่มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรไทยชุดที่ 25 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566.

กกต.ย้ำเตือนให้หลีกเลี่ยงการใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ที่มีโลโก้หรือสัญลักษณ์ของพรรคการเมือง หรือผู้ลงสมัครทางการเมือง ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน เพราะอาจถือเป็นการโฆษณาหาเสียง เข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับอ้างอิงจากกฎหมายการเลือกตั้งเมื่อปี 2562

1 ข้อห้าม วันเลือกตั้ง66 ฝ่าฝืนมีโทษหนัก ทั้งจำทั้งปรับ
1 ข้อห้าม วันเลือกตั้ง66 ฝ่าฝืนมีโทษหนัก ทั้งจำทั้งปรับ
2 ข้อห้าม วันเลือกตั้ง66 ฝ่าฝืนมีโทษหนัก ทั้งจำทั้งปรับ
2 ข้อห้าม วันเลือกตั้ง66 ฝ่าฝืนมีโทษหนัก ทั้งจำทั้งปรับ