วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ข้อสอบใบขับขี่ 2566 เรื่อง กฎหมายจราจร จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลย

09 พ.ค. 2023
1143

ข้อสอบใบขับขี่ 2566 เรื่อง กฎหมายจราจร

สวัสดีครับวันนี้เชียงราย108 มีแนวข้อสอบใบขับขี่มาฝากทุกท่าน ที่กำลังเตรียมตัวสอบใบขับขี่ ซึ่งสามารถมาศึกษากันก่อนที่จะไปสอบจริงกันได้เลย ต้องขอขอบพระคุณสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สนภ.) กรมการขนส่งทางบก ที่เอื้อเฟื้อแนวข้อสอบด้วยครับ

ข้อสอบใบขับขี่ 2566 เรื่อง กฎหมายจราจร จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลย

1. ภาพในข้อใดต่อไปนี้ แสดงการเลี้ยวรถที่ถูกต้อง?


2. จากภาพเครื่องหมายแบ่งช่องจราจรบนพื้นทาง หมายความว่าอย่างไร?

ตอบ ห้ามผู้ขับขี่แซงเข้าไปในทางเดินรถทางขวา


3. จากภาพต่อไปนี้ ภาพใดแสดงการจอดรถอย่างถูกต้อง?


4. จากภาพต่อไปนี้ ภาพใดแสดงการจอดรถอย่างถูกต้อง?


5. กรณีรถทั้งสองคันมาถึงพร้อมกันบนทางร่วมทางแยก รถคันใดมีสิทธิ์ขับผ่านไปได้ก่อน

ตอบ รถ B


6. จากภาพข้อใดถูกต้อง


7. จากภาพรถคันใดมีสิทธิใช้ทางได้ก่อน

ตอบ รถคัน ข. เนื่องจากอยู่ในทางเอก


8. ผู้ขับขี่ ก ต้องการเลี้ยวขวาและมีรถทางตรงวิ่งสวนมา จะต้องปฏิบัติอย่างไร

ตอบ หยุดรอให้รถทางตรงสวนมาก่อนจึงเลี้ยวขวาได้


9. จากภาพผู้ขับขี่รถคันนี้จะต้องปฏิบัติอย่างไร

ตอบ หยุดรถและรอให้รถในทางขวางหน้าขับผ่านไปก่อน


10. เมื่อรถคันข้างหน้าให้สัญญาณจะเลี้ยวรถหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถ ผู้ขับขี่ที่ขับรถตามหลังต้องปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ชะลอความเร็วและให้ทางแก่เขาไปก่อน


11. จากภาพผู้ขับขี่รถคันใดสามารถขับรถแซงผ่านขึ้นหน้ารถคันอื่นได้

ตอบ รถคัน ข.


12. จากภาพ ข้อใดแสดงการหยุดรถที่ไม่ถูกต้อง?


13. จากภาพ รถคัน ก. จะต้องปฏิบัติอย่างไร

ตอบ หยุดรถเพื่อให้รถจากทางด้านซ้ายขับผ่านไปก่อน


14. กรณีมีรถเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาพร้อมกันในเส้นทางเดียวกันผู้ขับขี่ต้องทำอย่างไร

ตอบ ผู้ที่จะเลี้ยวซ้ายต้องหยุดให้ทางแก่รถที่เลี้ยวมาจากทางขวาก่อน


15. เมื่อการจราจรติดขัด รถคัน ข. ไม่สามารถเคลื่อนตัวไปข้างหน้าได้ ผู้ขับขี่รถคัน ก. ต้องการจะขับรถตรงไป จะต้องปฏิบัติอย่างไร

ตอบ หยุดรอให้รถคัน ข. ขับผ่านไปก่อน


16. ภาพในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง?


17. จากภาพผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ตอบ หยุดรถและรอให้รถในทางขวางหน้าขับผ่านไปก่อน


18. ในทางร่วมทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟ ถ้าขับรถมาถึงพร้อมกัน รถคันใดมีสิทธิ์ขับผ่านไปได้ก่อน

ตอบ รถ ข


19. จากภาพผู้ขับขี่รถคัน ก. ต้องการขับรถตรงไปจะต้องปฏิบัติอย่างไร

ตอบ หยุดรอให้รถคัน ข. ขับผ่านไปก่อน


20. เครื่องหมายขอบทางสีขาว-แดง หมายความว่าอะไร

ตอบ ห้ามหยุดห้ามจอดรถทุกชนิด