นิสัยของคนที่มีความสุข และผ่านอะไรมามากแล้ว

0
5

นิสัยของคนที่มีความสุข และผ่านอะไรมามากแล้ว

1. เขาไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของคนอื่น
2. เขาไม่ดูถูกคนอื่น
3. เขาไม่เปรียบตัวเองกับใคร
4. เขาอยู่กับปัจจุบัน เขาไม่ยึดติด
5. เขาไม่เรียกร้องความสนใจใดๆ
6. เขามีความสุขในมุมเล็กๆ
7. เขาไม่แคร์สายตาใครๆ

นิสัยของคนที่มีความสุข และผ่านอะไรมามากแล้ว
ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]