วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

กำปั๋นปอนปี๋ใหม่ (คำอวยพรปีใหม่)

กำปั๋นปอนปี๋ใหม่ (คำอวยพรปีใหม่) เป็นคำอวยพรที่คนเฒ่าคนแก่อาวุโสมักใช้กล่าวให้พรแก่ลูกหลานที่ไปดำหัวในช่วงเทศกาลปีใหม่ เมืองหรือในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมสืบต่อกันมา

คำอวพพรแบบล้านนา กำปั๋นปอนเมืองเหนือ

เอวํ โหนฺตุ  อัชชะในวันนี้ค็เปนวันดี         

อดิกนฺโต  สังกรานต์ปีเก่าค็ข้ามล่วงป้นไพแล้ว

ปีใหม่แก้วพญาวันค็มาจุจอดรอดเถิง  ลูกหลานทังหลายค็บ่ละเสียงยังรีต

ปีลีดเสียยังคลองปาเวณีแห่งอริยะเจ้าทังหลาย  อันเปนมาแล้วในกาละเมื่อก่อน

ท่านทังหลายค็บ่หื้อผ่อนหายสูญ  บัดนี้จิ่งตกแต่งน้อมนำมายังสุคันโธทกะ

และสิ่งทานังทังหลายมวลฝูงนี้  มาสะสางสะเกล้าดำหัวยังตนตัวแห่งผู้ข้า

บัดนี้ผู้ข้ามีธัมมเมตตาอว่ายหน้าปฏิคหะรับเอาแล้ว แม่นลูกหลายทังหลายได้กะทำ

ด้วยกายวจีมโนกัมม์หลากหลาย  ได้กะทำกับผู้ข้าเปนอันมาก

แม่นได้ปากล้ำคำเหลือเปนสัจจัง  ได้ปากเสียงดังได้ครางเสียงใหย่

ได้ขึ้นที่ต่ำย่ำที่สูงใดดั่งอั้นค็ดี  แม่นจักเปนวจีกัมม์โนกัมม์ไพถูกต้อง

ลูกหลานทังหลายค็เตรียมพร้อมถ้าจะมาขอสะมา  ผู้ข้าค็บ่หื้อเปนโทสาสังสักอย่าง

กายวจีมโนกัมม์ใดหื้อได้คลาดจากตนตัว  บ่หื้อมีความหมองมัวสังสักอย่าง

หื้อแจ้งกระจ่างล้ำเลิส  แลหื้อป้นเสียงยังปาปโทษ

โปรดหื้อหายกลายเปนอโหสิกัมม์  ขออย่าได้เปนนิวรณธัมม์

คำปั๋นปอนปี๋ใหม่เมือง

เอวัง โหนตุ ดีและ อัจจะในวันนี้ ก็หากเป๋นวันดี ดิถีอันวิเศษเหตุว่าสังขารปี๋เก่าก็ล่วงป๊นไปแล้ว ปี๋ใหม่แก้วพญาวันก็มาจุจอดรอดเถิงแก่บรรดาลูกหลานตังหลาย บัดนี้หมายมี…(ออกชื่อ)… เจ้าก็บ่ละเสียยังฮีต บีรีดเสียยังป๋าเวณี เจ้าตังหลาย ก็ยังได้น้อมนำมายังมะธุบุบผาลาจาดวงดอกเข้าตอกดอกไม้ลำเตียน และสุคันโธตะกะ อัมภิโรตะกะ สัปป๊ะวัตถุนานาตังหลาย มาสะมาคาระวะยังต๋นตั๋วแห่งผู้ข้า บัดนี้ผู้ข้าก็มีธัมมะเมตต๋า ปฏิคะหะ รับเอาแล้ว ว่าสันนี้แต๊ดีหลี

แม่นว่าเจ้าตังหลายได้ออกปากล้ำกำเหลือ ขึ้นตี้ต่ำ ย่ำตี้สูง ปะมาต๊ะ ด้วย ก๋ายะกั๋มมัง วจี๋กั๋มมัง มะโนกั๋มมัง สังจิตจะ อสังจิตจะก็ดี ผู้ข้าก็ขออโหสิกรรม อย่าได้เป๋นนิวรณ์ธรรมกั๋มอันแก่กล้าอัน ตัดห้ามเสียยังจั้นฟ้าและเนรปาน แม่นว่าเจ้าตังหลายจักไปจตุทิสสะ อัฐฐะทิสสะ วันตกวันออก ขอกใต้หนเหนือ ค้าขายลายล่อง ท่องบ้านแอ่วเมือง และอยู่ยังบ้านจองหอเฮือน ดั่งอั้นก็ดีขอจุ่งหื้อจุ่มเนื้อเย็นใจ๋ ภัยยะอย่ามี ตึงเมื่อหลับเมื่อตื่น เมื่อยืนเมื่อนั่งเป๋นตี้รักจ๋ำเริญใจ๋แก่หมู่คนและเตวดาตังหลาย แล้วจุ่งหื้อก้านกุ่งรุ่งเรือง ไปด้วยโภคะ ธนะ ธนัง เข้าของเงินคำ สัมปะติตังหลาย แม่นจักกิ๋นก็อย่าหื้อผลาญ แม่นจักตานก็อย่าหื้อเสี้ยง หื้อมีอายุตีฆาหมั้นยืนยาวนั้น เตี้ยงแต๊ดีหลี

สัพพีติโย วิวัชชันตุ สัพพะโรโค วินัสสะตุ มาเต ภะวัตวันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ อภิวาทะนะสี ลิสสะนิจจัง วุฒฒาปะจายิโน จัตตาโร ธัมมา วัฒฑันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง

คำอวยพรปีใหม่

– ขออวยพรให้มีความสุข ความรักและเสียงหัวเราะ เติมเต็มชีวิตของคุณ ในวันปีใหม่ 2565 นี้

– ปีใหม่ 2565 ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น และมาพร้อมกับความรู้สึกที่อบอุ่นที่ดีที่มีให้กัน

– ขอขอบคุณหนึ่งในของขวัญที่ฉันชอบคือได้รู้จักคุณขอให้คุณและครอบครัวมีความสุขในเทศกาลวันปีใหม่นี้

– เราขออวยพรให้เทศกาลวันหยุดปีใหม่นี้ เติมเต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์และความเบิกบานใจ ขอให้ทุกคนมีความสุข

– เทศกาลส่งความสุขปีใหม่นี้ ขอส่งความปรารถนาดีจากเราถึงคุณ Happy new year 2565 

– ความเสียใจ ความโศกเศร้า ทั้งหลาย ขอให้ทิ้งไป 31 ธันวาคมในปีนี้ และให้วันที่ 1 มกราคมเป็นจุดเริ่มต้นของความสุข สวัสดีปีใหม่ 2565

– ขอให้คุณมีความสุขและประสบความสำเร็จในปีใหม่ 2565 นี้ สุขสันต์วันปีใหม่

– ขอให้ปี 2565 เป็นปีที่การงานที่ดี กิจการรุ่งเรือง ประสบผลสำเร็จ ผลตอบแทนที่ดีจากการทำงานหนัก ร่ำๆรวยๆ สวัสดีปีใหม่ 2565

– ขอให้ปีใหม่ 2565 นำความสุขใหม่ๆ ความสำเร็จ ความเบิกบานใจและทุกอย่างที่คุณอยากได้มาให้กับคุณ ขอให้ปีใหม่เป็นปีที่วิเศษสำหรับคุณ

– ขอให้ปีใหม่ 2565 เป็นปีที่เต็มไปด้วยความทรงจำที่ดี ความรักหวานชื่น สมหวังในความรัก สวัสดีปีใหม่

– ขอให้ปีใหม่ 2565 นำพาความสำเร็จและความสุขที่คุณปรารถนาในชีวิต ขอให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องการงาน เจริญรุ่งเรืองในปี 2565 นี้

– ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ความปรารถนาของคุณเป็นความจริง และขอให้ความไม่ดี ทุกสิ่ง ทุกอย่างค่อย ๆ เลือนหายไป สวัสดีปีใหม่ 2565

– ปีใหม่ 2565 เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นใหม่ ขอให้คุณมีความสุขมากๆ ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน เจริญๆยิ่งขึ้นไปนะ

– ขอให้ปีใหม่ 2565 ปีนี้ เป็นปีที่ดีสำหรับคุณ เต็มไปด้วยสิ่งดี ๆ และสดใสทุกวัน ทุกๆปีตลอดไป

– ขอให้ปีใหม่นำพาความสุขใหม่ๆ ทำมาค้าขาย ยอดขายทะลุเป้า ความสำเร็จครั้งใหม่ และแรงบันดาลใจใหม่ๆ มาสู่ชีวิต ขอให้เป็นปีที่เต็มไปด้วยความสุข

– ขอให้ปีใหม่ปีนี้ นำพา แต่ความสุข การเริ่มต้นใหม่มาสู่ชีวิตขอให้คุณและครอบครัวมีความสุขตลอดปีใหม่ 2565 นี้

อ้างอิง พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.