วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

เรืองไกร ร้อง กกต. อีก! สอบ พิธา หลังพบเป็นเจ้าของหนังสือ 4 เล่ม

เรืองไกร ร้อง กกต.อีก! สอบ พิธา หลังพบเป็นเจ้าของหนังสือ 4 เล่ม

วันที่ 7 ก.ค.66 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เปิดเผยว่า ตามที่ ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินฯ ของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ไปแล้วนั้น เมื่อตรวจสอบดูพบข้อสังเกตหลายรายการ ซึ่งบางส่วนอาจเกี่ยวข้องกับลักษณะต้องห้ามที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของ กกต. ดังนั้น ในวันนี้ ตนจึงได้ส่งหนังสือถึง กกต. ทางไปรษณีย์ EMS เพื่อขอให้ตรวจสอบว่าสมาชิกภาพของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สิ้นสุดลงตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ตามที่ ป.ป.ช. ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ปรากฏว่า มีข้อเท็จจริงที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ แจ้งไว้บางส่วนที่อาจเกี่ยวข้องกับลักษณะต้องห้ามตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (3) ดังนี้

– ในหน้า 5 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ระบุด้วยลายมือว่า มีรายได้จากการขายทรัพย์สิน (3) ขายหนังสือ จำนวน 431,712 บาท โดยมีหมายเหตุว่า (3) รายได้ระหว่างดำรงตำแหน่งเฉลี่ย 107,928 บาทต่อปี
– ในหน้า 16 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ระบุด้วยลายมือว่า มีทรัพย์สินรายการสิทธิและสัมปทาน ในส่วนที่เป็นหนังสือ 4 รายการ คือ หนังสือวิถีก้าวไกล , ความรัก คือการตกหลุมรักหลายๆ ครั้ง , ไม่สนว่าเก่งมาจากไหน , ด้วยรักจากอนาคต

ข้อ 2. เมื่อค้นหาใน google พบว่า หนังสือทั้ง 4 รายการ มีการระบุชื่อของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ในฐานะผู้เขียนด้วยตัวเอง หรือร่วมกับผู้เขียนอื่น ไว้ด้วย

ข้อ 3. ในเว็บไซต์พรรคก้าวไกล ยังได้มีการลงโฆษณาขายหนังสือวิถีก้าวไกล: พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พร้อมจำหน่าย) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 พฤษภาคม 2566 ในราคาเล่มละ 300 บาท และมีการวางจำหน่ายที่ ชั้น 2 อาคารนาคตใหม่ โดยหนังสือเล่มนี้ ระบุว่า ผู้เขียน: พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สำนักพิมพ์: พิธา ลิ้มเจริญรัตน์

ข้อ 4. รัฐธรรมนูญ มาตราที่เกี่ยวข้อง
“มาตรา 98 บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(3) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ”
“มาตรา 101 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง เมื่อ
(6) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98”

ข้อ 5. การที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ แจ้ง ป.ป.ช. ด้วยลายมือตัวเองว่า มีรายได้จากการรขายหนังสือ และมีการแจ้งหนังสือไว้ 4 รายการ ซึ่งนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นผู้เขียนด้วยตัวเองหรือร่วมกับผู้เขียนอื่นนั้น จะทำให้ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เข้าข่ายเป็น “เจ้าของ” ในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ หรือไม่

กรณี จึงมีเหตุอันควรขอให้ กกต. ดำเนินการตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสี่ ต่อไปว่า สมาชิกภาพของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สิ้นสุดลงตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่ และขอให้ดำเนินการตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสี่ โดยด่วน ด้วยการส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่า สมาชิกภาพของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สิ้นสุดลงหรือไม่

ที่มา http://สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว