เจ้าของที่ดินเตรียมเอกสาร รับเงินค่าทดแทน รถไฟ เชียงของ – เชียงราย-เด่นชัย

0
153

เจ้าของที่ดินเตรียมเอกสาร ทำสัญญาฯ และรับเงินค่าทดแทน รถไฟ เชียงของ – เชียงราย-เด่นชัย

ขณะนี้ กำหนดราคาค่าทดแทนแล้วเสร็จทั้งหมดแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการประกาศฯ เรียกให้มาทำสัญญาฯ และรับเงินค่าทดแทน ซึ่งจะทยอยประกาศฯ ทีละส่วน ประมาณเดือนละ 150-200 ราย เนื่องจากต้องรอผลการรังวัดจากกรมที่ดิน

ดังนั้น ในการทำสัญญาฯ ครั้งแรก 26-29 ก.ค.65 จะเป็นการทำสัญญาฯ เฉพาะรายที่ถูกเวนคืนที่ดินเต็มแปลง และรังวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ซึ่ง จนท.จะทำการติดต่อนัดหมายทางโทรศัพท์ โดยมีกำหนดการดังนี้

วันที่ 26 ก.ค.65 พื้นที่ อ.เชียงของ ณ.เทศบาลตำบลเวียง เวลา 9.30-12.30 น.

วันที่ 27 ก.ค.65 พื้นที่ อ.เวียงชัย ณ.เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เวลา 9.30-12.30 น. และ 13.30-16.30

วันที่ 28 ก.ค.65 พื้นที่ อ.เวียงเชียงรุ้ง ณ.เทศบาลตำบลบ้านเหล่า เวลา 9.30-12.30 น. และ 13.30-16.30

วันที่ 29 ก.ค.65 พื้นที่ อ.เมืองเชียงราย ณ.เทศบาลตำบลดอยลาน เวลา 13.30-16.00

ทั้งนี้ขอให้เจ้าของที่ดิน เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่โทรนัดหมายเพื่อจะได้เกิดความรวมเร็วในการเซ็นสัญญาซื้อขายที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ ส่วนค่าชดเชยที่จะได้รับภัยในเวลาประมาณ 25-30 วัน หลังจากเซ็นสัญญา หากที่ดินแปลงใดติดขัดไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับการรถไฟได้ตามประกาศ สามารถพูดคุยเหตุผลที่ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ โดยการรถไฟจะพิจารณาพื้นที่เป็นรายๆไป ตามความเหมาะสมเพื่อให้มีผลกระทบต่อเจ้าของที่ดิน และผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการ ให้น้อยที่สุด ส่วนที่ดินแปลงอื่นๆนั้นทางการรถไฟจะนัดหมายเป็นรายไป โดยจะส่งหนังสือนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

ที่มา: โครงการรถไฟรางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของ อ.เวียงเชียงรุ้ง

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]