วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

ทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ

ปี 2571 รถไฟทางคู่สายใหม่ เด่นชัย-พะเยา-เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง: 323 กิโลเมตร

ปี 2571 รถไฟทางคู่สายใหม่ เด่นชัย-พะเยา-เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง: 323 กิโลเมตร
จำนวนสถานี : 26 สถานี (4 สถานีขนาดใหญ่ 9 สถานีขนาดเล็ก และ 12 ป้ายหยุดรถไฟ)
– ความเร็วรองรับสูงสุด: 160 กม./ชม.
– จำนวนจังหวัด : 4 จังหวัด ได้แก่ แพร่ ลำปาง พะเยา เชียงราย
– ลานกองเก็บและขนถ่ายตู้สินค้า : 5 แห่ง
– อุโมงค์ 3 แห่ง ความยาวรวม 13.9 กิโลเมตร
– มูลค่าโครงการ : 72,920 ล้านบาท
เปิดบริการปี 2571 ทิศทางการท่องเที่ยวของบ้านเราจะเป็นแบบไหน

รถไฟทางคู่สายใหม่ เด่นชัย-พะเยา-เชียงราย-เชียงของ

ตลอดเส้นทางมี 26 สถานี ลานขนถ่ายสินค้า 4 แห่ง ลานกองเก็บตู้สินค้า 1 แห่ง ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟ 4 อุโมงค์ ก่อสร้างถนนยกข้ามทางรถไฟ 40 แห่ง และถนนลอดใต้ทางรถไฟ 102 แห่ง

ขณะที่การเปิดประมูล ก่อนหน้านี้ “อาคม เติมพิทยาไพสิฐ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในเบื้องต้นจะแบ่งสัญญาก่อสร้างออกเป็น 3 สัญญา ได้แก่ สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย-งาว ระยะทาง 104 กม. วงเงิน 26,704 ล้านบาท สัญญาที่ 2 ช่วงงาว-เชียงราย ระยะทาง 135 กม. วงเงิน 28,735 ล้านบาท และสัญญาที่ 3 เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 84 กม. เงินลงทุน 17,482 ล้านบาท โดยงานโยธาจะประกวดราคารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) และรูปแบบนานาชาติ (international bidding) สำหรับงานระบบอาณัติสัญญาณ อาจจะต้องแยกประมูลต่างหาก

เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะรองรับการเดินทาง การค้าชายแดน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ภาคเหนือตอนบน รวมถึงรองรับศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเชียงของ เชื่อมการค้าระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้จากประเทศไทย ไปยัง สปป.ลาว เมียนมา และจีนตอนใต้

ที่สำคัญ จะช่วยบูตเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายที่รัฐบาลกำลังผลักดันให้แจ้งเกิดได้เร็วขึ้น