วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

สมัครนายหน้าประกันชีวิต คปภ. จังหวัดเชียงราย ที่นี่

วันนี้เชียงราย108 จะพาไปรู้จักการ สมัครนายหน้าประกันชีวิต คปภ. จังหวัดเชียงราย ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เชียงราย หรือ สำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ที่ใกล้ๆ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ตามรูปแผนที่ด้านล่าง

สำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงราย

แผนที่ไปสมัครนายหน้าประกันชีวิต คปภ. จังหวัดเชียงราย ที่นี่

การสมัครสอบนายหน้าประกันภัยมีขั้นตอนดังนี้

 1. เตรียมเอกสาร
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบอนุญาตขับขี่
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน หรือ ประวัติการศึกษา (ถ้ามี)
 1. สมัครผ่านเว็บไซต์หรือโทรติดต่อสำนักงานประกันภัยที่ต้องการสอบ
 • เข้าไปที่เว็บไซต์หรือโทรติดต่อสำนักงานประกันภัยที่ต้องการสอบ
 • กรอกข้อมูลส่วนตัวและแนบเอกสารที่เตรียมไว้
 • ชำระค่าสมัคร (หากมี)
 1. เตรียมตัวสำหรับการสอบ
 • อ่านและศึกษาเนื้อหาของการสอบ
 • ฝึกทำข้อสอบโดยใช้ตัวอย่างข้อสอบที่มีอยู่
 • ฝึกทักษะการสื่อสารและการแสดงออกต่อผู้บริหารของสำนักงานประกันภัย

การสอบนายหน้าประกันภัยมีหลายระดับ เช่น ระดับผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้จัดการฝ่ายขาย ดังนั้น การเตรียมตัวและฝึกทักษะต่างๆ นี้จะต้องเน้นไปตามระดับและตำแหน่งที่ต้องการสมัครด้วย

เช็คการสมัครสอบได้ที่นี่ http://www1.oic.or.th