วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

คู่มือแนะนำสินค้า OTOP ภายในจังหวัดเชียงราย

กองสวัสดิการสังคมได้รวบรวมกลุ่มอาชีพที่ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ภายในจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพ จึงได้จัดทำคู่มือแนะนำสินค้า OTOP ภายในจังหวัดเชียงราย โดยงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

กลุ่มอาชีพที่ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ภายในจังหวัดเชียงราย

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ที่มา กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]