วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

กว่างยอดนักสู้แห่งล้านนา Chiang Rai Beetles Festival 2023

กว่างยอดนักสู้แห่งล้านนา Chiang Rai Beetles Festival 2023

“กว่าง” ยอดนักสู้แห่งล้านนา ประจำปี 2566 (Chiang Rai Beetles Festival 2023) ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2566 ณ สวนรุกขชาติโป่งสลี ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ภายในงานพบกับ

งานเสวนา เรื่อง “กว่างชนไทย อัตลักษณ์แห่งล้านนา พัฒนาสู่มรดกโลก”
นิทรรศการ ผลการประกวดภาพวาด ในหัวข้อ “กว่าง กับวิถีชีวิตแห่งล้านนา”
นิทรรศการความรู้ของด้วงกว่าง แมลงอื่น ๆ และนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ
กิจกรรมการละเล่นกว่างพื้นบ้าน อุปกรณ์การละเล่นกว่าง และศิลปะการบังคับกว่าง
การประกวดกว่างชนสง่างาม กว่างแปลก และกว่างแม่พันธุ์ใหญ่
ผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรม สินค้า OTOP และอาหารพื้นบ้าน
รับกล้าไม้ฟรี เพื่อส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดเชียงราย

การแสดงบนเวทีอีกมากมาย
สำหรับกิจกรรม การประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “กว่าง กับวิถีชีวิตแห่งล้านนา”
ส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันนี้ – 20 ส.ค. 2566 และประกาศผลในวันที่ 28 ส.ค. 2566

จัดโดย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย และสมาคมขัวศิลปะ จัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนากิจกรรมและการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดเชียงราย