วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

ขอเชิญเที่ยวงานดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คำ (ครั้งที่ 31) ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอเชิญเที่ยวงานดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คำ (ครั้งที่ 31) ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2566 ณ บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

** พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ในวันเสาร์ ที่18 พฤศจิกายน 2566 ช่วงเวลา 11.00 น. **

กิจกรรมภายในงานดังนี้

– ชมชุดการแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมชนเผ่า 7 ชนเผ่า

– ชมการประกวดธิดาชนเผ่า

กิจกรรมขันโตกชาวดอย

– เที่ยวชมการจัดแสดงนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น

– เที่ยวชมความงามทุ่งดอกบัวตอง น้ำตกดอยหัวแม่คำ วนอุทยานดอยหัวแม่คำ และกิจกรรมอีกมากมายภายในงาน

** ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวองค์การส่วนบริหารตำบลแม่สลองใน 053-730322 ต่อ 0 (ประชาสัมพันธ์)

หรือ 053-730322 ต่อ 105 (กองการศึกษา) (ในวันและเวลาราชการ)