วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

เปิดเส้นทางชากาแฟเชียงราย ดึงเครือข่าย MICE ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท้องถิ่น

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บจัดกิจกรรม Fam Trip เปิดเส้นทางการกิจกรรม MICE สร้างสรรค์: ชากาแฟ ดอยช้าง ดอยแม่สลอง ดอยตุง 3 แหล่งปลูกและผลิตชากาแฟคุณภาพดีของจังหวัดเชียงราย เพื่อกระตุ้นการจัดกิจกรรม MICE ด้านประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการ World tea and Coffee Expo พร้อมดึงเครือข่ายMICE ทั่วไทย ร่วมสัมผัสประสบการณ์และสร้างเครือข่ายเมืองแห่ง ชากาแฟของประเทศไทย

นางจุฑา ธาราไชย ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บได้จัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์เส้นทางไมซ์สร้างสรรค์ เพื่อการประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยการจัดกิจกรรมสัมผัสประสบการณ์ FAMTRIP เส้นทางชากาแฟ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤศจิกายน 2564 ภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชน World Tea and Coffee Expo โดยมีเครือข่ายMICE ทั่วไทย ประกอบไปด้วย สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)หรือ TICA,สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA),สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.), สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น, สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช และชมรมภาคีท่องเที่ยวไทย พร้อมทั้งบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่รับคณะประชุม สัมมนา และเดินทางเพื่อเป็นรางวัล เช่น บริษัท คัลเลอร์ฟูล ทราเวล จำกัด บริษัทสมาร์ท ทราเวล จำกัด บริษัท เจอร์นีย์ ทู เอเชีย จำกัด บริษัท อินสปิริต ฮอลิเดย์ จำกัด และ บริษัท ฟรายเดย์ ทริป จำกัด

นอกจากนี้ยังมีสื่อมวลชน บล็อกเกอร์ อินฟลูเอ็นเซอร์ชื่อดัง เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อร่วมกันผนึกกำลังในการประชาสัมพันธ์เส้นทางกิจกรรมไมซ์แบบสร้างสรรค์ด้านชากาแฟของจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมภายใต้โครงการ World Tea and Coffee Expo มุ่งสร้างความเข้าใจและความตระหนักในการที่จะร่วมมือกันทำงานทุกภาคส่วน ร่วมกันผลักดันให้ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวด้านชา-กาแฟของภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายทางธุรกิจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชา-กาแฟในประเทศไทยตลอดห่วงโซ่การผลิต การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้แปรรูป ผู้ประกอบการ โดยตามศักยภาพธุรกิจชากาแฟสามารถขยายผลไปสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ผ่านกิจรรมไมซ์หลากหลายรูปแบบ เช่นงานแสดงสินค้า การจับคู่ธุรกิจ การประชุมวิชาการ/วิชาชีพ และการศึกษาดูงานเพื่อใช้กิจกรรมไมซ์เป็นช่องทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวมูลค่าสูง 

โดยที่ผ่านมา ทีเส็บได้มีการจัดทำแผนแม่บทร่วมกับจังหวัดเชียงราย ที่ครอบคลุมการจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายชาและกาแฟของประเทศไทย และแผนที่นำทาง (roadmap) เพื่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรมชาและกาแฟของจังหวัดเชียงราย และเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนืออีกด้วย

สำหรับกิจกรรม FAMtrip เส้นทางไมซ์สร้างสรรค์ชากาแฟ จังหวัดเชียงรายครั้งนี้ตอกย้ำความพร้อมของจังหวัดเชียงราย ในฐานะแหล่งผลิตชากาแฟที่มีคุณภาพสูง โดยเฉพาะแหล่งผลิตชั้นนำอย่าง ดอยช้าง ดอยแม่สลอง และดอยตุง ที่นอกจากจะผลิตชากาแฟรสเลิศแล้ว ยังมีความสวยงามตามธรรมชาติจึงถือเป็นเส้นทางกิจกรรมที่สามารถดึงดูดนักเดินทางจำนวนมากในแต่ละปี และเป็นอีกหนึ่งเส้นทางตัวอย่างเส้นทางกิจกรรมไมซ์ยอดนิยมของภาคเหนือสมกับคำที่ว่า ขึ้นเหนือที่เดียว ครบทั้งเที่ยวทั้งประชุม

และในอนาคต สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ยังมีการดำเนินโครงการ พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชนด้านชาและกาแฟในพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้ และขยายเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมชากาแฟไปยังภาคอื่นๆ เช่น ภาคใต้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งปลูกกาแฟของประเทศเพื่อให้อุตสาหกรรมชา กาแฟของประเทศไทย และภาคเหนือได้คงความเป็นเลิศในธุรกิจในระดับสากลได้อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

ทั้งนี้ พืชชาและกาแฟมีการปลูกอย่างแพร่หลายในหลายจังหวัดของภาคเหนือตอนบน มีปริมาณการผลิต คุณภาพ และศักยภาพ ที่สามารถยกระดับเป็นให้ฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง และส่งเสริมเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวด้านชาและกาแฟของภูมิภาคอาเซียนได้ ทีเส็บ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐจึงสนองยุทธศาสตร์รัฐบาลด้านการพัฒนาพื้นที่ มุ่งใช้กิจกรรม MICE เป็นเวทีในการพัฒนา ประชาสัมพันธ์ ทำการตลาดอุตสาหกรรมชา กาแฟแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เริ่มตั้งแต่ ยกระดับศักยภาพเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชา-กาแฟ ขยายการรับรู้ระดับประเทศและต่างประเทศในรูปแบบเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการแสดงสินค้าที่มีประสิทธิภาพ สร้างฐานการจัดงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วม และ สร้างเครือข่ายทางวิชาการและทางธุรกิจผ่านการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า และงานประชุมวิชาการ ขยายกลุ่มเป้าหมายสู่ตลาดสากลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมธุรกิจ สร้างมูลค่าการค้าขายชา-กาแฟ โดยมีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติอีกด้วย

ที่มา https://www.naewna.com/lady/615895