นิทรรศการ “เชื่อมรัด มัด ร้อย เรียนรู้ วัฒนธรรม ปกป้องธรรมชาติ” พื้นที่เขตเมืองเก่าเชียงแสน

1
368

นิทรรศการ “เชื่อมรัด มัด ร้อย เรียนรู้ วัฒนธรรม ปกป้องธรรมชาติ” พื้นที่เขตเมืองเก่าเชียงแสน

วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.  พิธีเปิดงานนิทรรศการ “เชื่อมรัด มัด ร้อย เรียนรู้ วัฒนธรรม ปกป้องธรรมชาติ” พื้นที่เขตเมืองเก่าเชียงแสน โครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการปกป้องแหล่งท่องเที่ยวและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืน ตามเกณฑ์ Global Sustainable Tourism Council (GSTC) โดยนายภาสกร  บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง หัวหน้าโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ กล่าวต้อนรับ ณ วัดเจดีย์หลวง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

การจัดนิทรรศการ “เชื่อมรัด มัด ร้อย เรียนรู้ วัฒนธรรม ปกป้องธรรมชาติ” พื้นที่เขตเมืองเก่าเชียงแสน ครั้งนี้เป็นนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ การปกป้องแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติด้วยวัฒนธรรม แสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญาของเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อปกป้องธรรมชาติ สร้างความเชื่อมโยงให้ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อทุกคน ผ่านการเล่าเรื่องโดย “น้องใบสัก” สัญลักษณ์ของการจัดงาน โดย จังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้

ข่าว : สำนักงานวัฒนธรรม จ.เชียงราย

เบ็ญจมาส บุญเทพ / นพพร หน่อแก้ว : รายงาน

พร้อมพงษ์ ทาสิทธิ์ : ภาพ

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่