วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนการจ้างงานในธุรกิจ SMEs 2 เดือน 3,000 บาท ได้ที่นี่

รัฐบาลอุดหนุนนายจ้าง ช่วยจ่ายเงินเดือนลูกจ้าง 3,000 บาทต่อคน นาน 3 เดือน เพื่อรักษาการจ้างงาน ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เป็นเวลา 2 เดือน (เดือนธันวาคม 2564 และมกราคม 2565) ที่นี่

*** ผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ รอบ 2 จะได้รับเงินอุดหนุนส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ***
*** เป็นเวลา 2 เดือน (เดือนธันวาคม 2564 และมกราคม 2565) ***

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

คลิกลงทะเบียน