วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

สูตรวัคซีนไทย อัปเดตล่าสุด เข็ม 3 ต้องฉีดห่างเข็ม 2 กี่วัน เช็กเลย

สูตรวัคซีนไทย เข็ม 3 ต้องฉีดห่างเข็ม 2 กี่วัน เช็กเลย คำแนะนำจาก สธ. เรื่อง สูตรการฉีดวัคซีนไทย ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 26 พ.ย. 64

วันที่ 30 พ.ย. 64 เพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว ได้แชร์ภาพกราฟิก คำแนะนำ สูตรฉีดวัคซีนของไทย ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ฉบับอัปเดตล่าสุด 26 พ.ย. 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.การฉีดสูตรไขว้
ซิโนแวค + แอสตร้าเซนเนก้า ระยะห่างระหว่างเข็ม 3-4 สัปดาห์
ซิโนแวค + ไฟเซอร์ ระยะห่างระหว่างเข็ม 3-4 สัปดาห์
ซิโนแวค + โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์
แอสตร้าเซนเนก้า + ไฟเซอร์ ระยะห่างระหว่างเข็ม 4-12 สัปดาห์
แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์
ไฟเซอร์ + โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์
ซิโนฟาร์ม + โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์


2. การฉีดวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิตเดียวกัน
ไฟเซอร์ + ไฟเซอร์ ระยะห่าง 3-4 สัปดาห์ (ใช้ในเด็กอายุ 12-17 ปีได้)
แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า ระยะห่าง 8-12 สัปดาห์
ซิโนฟาร์ม + ซิโนฟาร์ม ระยะห่าง 3-4 สัปดาห์
โมเดอร์นา + โมเดอร์นา ระยะห่าง 4 สัปดาห์

3. การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม 3)
ซิโนแวค + ซิโนแวค + แอสตร้าเซนเนก้า ระยะห่างหลังฉีดเข็ม 2 ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
ซิโนแวค + ซิโนแวค + ไฟเซอร์ ระยะห่างหลังฉีดเข็ม 2 ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
ซิโนแวค + ซิโนแวค + โมเดอร์นา ระยะห่างหลังฉีดเข็ม 2 ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป
ซิโนฟาร์ม + ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า ระยะห่างหลังฉีดเข็ม 2 ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
ซิโนฟาร์ม + ซิโนฟาร์ม + ไฟเซอร์ ระยะห่างหลังฉีดเข็ม 2 ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
ซิโนฟาร์ม + ซิโนฟาร์ม + โมเดอร์นา ระยะห่างหลังฉีดเข็ม 2 ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป
แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า + ไฟเซอร์ ระยะห่างหลังฉีดเข็ม 2 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา ระยะห่างหลังฉีดเข็ม 2 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

4. กรณีเคยติดเชื้อโควิด-19 และรักษาหายแล้ว
แอสตร้าเซนเนก้า 1 เข็ม มีประวัติไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน
แอสตร้าเซนเนก้า 1 เข็ม มีประวัติเคยฉีดวัคซีนมาแล้ว 1 เข็ม
แอสตร้าเซนเนก้า 1 เข็ม มีประวัติฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแต่น้อยกว่า 2 สัปดาห์
ไม่ต้องฉีดวัคซีน เนื่องจากมีภูมิคุ้มกันสูงเพียงพอต่อการป้องกันโรค และมีประวัติเคยฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มมากกว่า 2 สัปดาห์