วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

เช็คได้เลย เริ่ม 9 ธ.ค.นี้ ธ.ก.ส. พร้อมโอนเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

เคาะแล้ว ธ.ก.ส. พร้อมโอนเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ในวันที่ 9-13 ธ.ค. 2564 ให้เกษตรกรกว่า 3.58 ล้านครัวเรือน โดยเงินดังกล่าวจะโอนเข้าบัญชีโดยตรง

วันที่ 5 ธ.ค. 2564 นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2564 และมติที่ประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2564 เห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 (เพิ่มเติม) พร้อมอนุมัติวงเงินงบประมาณจำนวน 74,569.31 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์กว่า 4.69 ล้านครัวเรือน

ทั้งนี้ ในส่วนของ ธ.ก.ส. ได้มีการเตรียมความพร้อม โดยเร่งตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรและได้รับสิทธิ์ ให้เสร็จภายในวันที่ 7 ธ.ค. 2564 และเตรียมการโอนเงินให้กับเกษตรกรแต่ละรายตามสิทธิ์ที่ได้รับในวันที่ 8 ธ.ค. 2564 ซึ่งในวันที่ 9 ธ.ค. 2564 เงินดังกล่าวจะโอนเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตพื้นที่ภาคเหนือ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันตก และภาคใต้ จำนวนประมาณ 7.7 แสนราย

ส่วนเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเริ่มโอนในวันที่ 10 ธ.ค. 2564 ประมาณ 7.5 แสนราย จากนั้นจะทยอยจ่ายตามรอบการผลิตที่แจ้งถึง 13 ธ.ค. 2564 โดยคาดว่าในรอบวันที่ 9-13 ธ.ค. 2564 จะสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรตามข้อมูลที่ได้รับและผ่านการประชุมของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงฯ งวดที่ 3-7 รวมทั้งสิ้น 3.58 ล้านราย คิดเป็นเงินกว่า 64,000 ล้านบาท

สำหรับโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 จะเริ่มจ่ายในวันที่ 13-17 ธ.ค. 2564 และ โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 จะเริ่มจ่ายในวันที่ 20 ธ.ค. 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect รวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ.

เช็คที่นี่ เช็คได้เลย เริ่ม 9 ธ.ค.นี้ ธ.ก.ส. พร้อมโอนเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]