วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

จังหวัดเชียงราย เตรียมจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2565

จังหวัดเชียงราย เตรียมจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี 2565

จังหวัดเชียงราย โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 จะดำเนินการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย สำหรับปีนี้ การงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2565

กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2565 รวม 10 วัน 10 คืน

ณ บริเวณสนามบินเก่า ฝูงบิน 416  อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ในส่วนพิธีเปิดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2565 จะเริ่มจัดขบวนแห่ 18 อำเภอ ตั้งแต่เวลา 15.30 น. บริเวณโรงเรียนบ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฏร์ และเคลื่อนขบวนไปยังสถานที่จัดงาน ทำพิธีเปิดเวลา 18.30 น.

ภายในงาน มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าของดีจังหวัดเชียงราย การแสดงบนเวทีของศิลปินนักร้อง นักแสดง การจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน การจัดนิทรรศการและการออกร้านทั้ง 18 อำเภอ การออกรางวัลกาชาด

และวันที่ 26 มกราคม 2565 จะประกอบพิธีสักการะพระบรมอัฐิพ่อขุนเม็งรายมหาราช ณ วัดดอยงำเมือง การประกอบพิธีบวงสรวง สืบชะตา ทำบุญเมืองเชียงราย ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช พร้อมประกอบพิธีไหว้สาพญามังราย

ทั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรม และร่วมงานทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบกำหนด หรือมีผลตรวจแบบ RT-PCR หรือ ATK ที่ได้รับการรับรองจากแพทย์ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ที่มา : สวท เชียงราย