วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ธ.ก.ส.เชียงราย จับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคเพื่อมอบรางวัลกับผู้โชคดี พร้อมกันทั่วประเทศ

ธ.ก.ส.เชียงราย จับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคเพื่อมอบรางวัลกับผู้โชคดี พร้อมกันทั่วประเทศ

เมื่อวันนี้ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ลานจอดรถสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายอุทัย พิมพ์ไกร ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร และ ธ.ก.ส. สาขาทุกอำเภอของจังหวัดเชียงราย ร่วมกันจัดงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ซึ่งจัดพร้อมกันทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดเชียงรายได้มีการจัดงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยมีบัตรจับรางวัลทั้งหมด 29 สาขา รวมจำนวน 11,032,077 ใบ ในจำนวนของรางวัลทั้งสิ้น 358 รางวัล คิดเป็นมูลค่ากว่า 18 ล้านบาท

โดยในการนี้ ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงราย ได้นำรางวัลเป็นรางวัลที่ 1 คือ รถยนต์กระบะ Toyota Hilux Revo สี่ประตู จำนวน 8 รางวัล รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูปปี้ไอ จำนวน 200 รางวัล และรางวัลที่ 3 ทองคำแท่ง 2 สลึง จำนวน 194 รางวัล ซึ่งรางวัลทั้งหมดจะได้นำมารวมกันสุ่มจับรางวัลขึ้นในครั้งนี้ บรรยากาศโดยทั่วไปเป็นไปอย่างคึกคัก และเป็นการจัดงานแบบ New Normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยเคร่งครัด โดยมี นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการเปิดงานและจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคในครั้งนี้ด้วย และได้รับเกียรติจาก ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย คลังจังหวัดเชียงราย และเทศบาลนครเชียงราย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน

ด้าน นายอุทัย พิมพ์ไกร ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ตามที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เมื่อปี พ.ศ 2509 เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร รวมทั้งจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินงานของธนาคารโดยผ่านการรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป ซึ่ง ธ.ก.ส. เปิดรับฝากเงินทั้งประเภทประจำ ออมทรัพย์ และกระแสรายวัน ซึ่งเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคนี้ เป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์อีกประเภทนึ่ง ที่ธนาคารได้ดำเนินการรับฝากมาตั้งแต่ปี 2538 โดยระดมเงินฝากจากเกษตรกร และประชาชนทั่วไป เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการออมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อเป็นลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคแล้วผลตอบแทนที่ลูกค้าจะได้รับ คือ ธนาคารจะออกบัตรจับรางวัลจำนวน 1 ใบ ต่อทุกๆ ยอดเงินฝากคงเหลือจำนวน 2,000 บาท ที่มีระยะเวลาฝากติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยจะฝากเงินช่วงเดือนใดก็ได้จะได้รับสิทธิ์ในการชิงรางวัล 1 สิทธิ์ ตามช่วงเวลากำหนดจัดงานจับรางวัล ในเดือนสิงหาคม และกุมภาพันธ์ของทุกปี และอีก 1 ครั้งระดับประเทศในเดือนธันวาคม โดยในครั้งนี้มีการจับรางวัลพร้อมกันทั่วประเทศขึ้นในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 มูลค่าของรางวัลรวมทั้งสิ้น 728 ล้านบาท

สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงราย ได้ทำการ LIVE เข้าดูการประกาศจับรางวัลได้ที่ เพจเฟสบุ๊ค (facebook) BAAC_Chiangrai