วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ปลดโควิด19 ออกจากโรคฉุกเฉินแล้ว สปสช.ยืนยัน โควิดยังรักษาฟรี

โควิดยังรักษาฟรี

ปลดโควิดออกจากโรคฉุกเฉินแล้ว สปสช. ยืนยัน !! “รักษาฟรี” แม้ถอดโควิดออกจากโรคฉุกเฉิน ดังนั้นการที่ใช้คำว่า “หมดสิทธิรักษาฟรี” จึงไม่ถูกต้อง

โควิดยังรักษาฟรี

ผู้ป่วยโควิด-19 แพทย์แนะนำ

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวการปรับแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ออกจากภาวะฉุกเฉินวิกฤตรักษาทุกที่ (UCEP) ระบุว่า การออกประกาศเป็นอำนาจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการปลดโควิด-19 ออกจากภาวะฉุกเฉินตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล แต่หากมีการประกาศออกมา ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่รักษาแล้ว ดังนั้นการที่ใช้คำว่า “หมดสิทธิรักษาฟรี” จึงไม่ถูกต้อง และขอยืนยันว่ายังรักษาฟรีและรักษาฟรีทุกโรคไม่เฉพาะแค่โควิด-19 เป็นไปตามสิทธิและหลักการระบบสาธารณสุขของไทย ได้แก่

1. การรักษาพยาบาลตามสิทธิที่ตัวเองมี เช่น สวัสดิการข้าราชการ ประกันสังคม บัตรทอง ฯลฯ

2. หากมีอาการฉุกเฉิน สามารถเข้ารับบริการในหน่วยบริการที่ใกล้บ้านที่สุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชน ซึ่งกรณีของโควิด-19 นั้นตั้งแต่ปี 2563 สธ.ประกาศว่าการป่วยเป็นโรคโควิด-19 ถือเป็นเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากในช่วงแรกจนถึงช่วงการระบาดของสายพันธุ์ Delta มีความกังวลว่าเมื่อป่วยแล้วเชื้อจะลงปอด ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ จึงต้องประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินเพื่อให้รีบนำผู้ป่วยไปรักษาให้เร็วที่สุด หากมีการประกาศให้โรคนี้ไม่เป็นภาวะฉุกเฉิน ผู้ป่วยก็สามารถไปรับการรักษาพยาบาลได้ตามระบบปกติ เช่น หากใช้สิทธิบัตรทอง จะมีหน่วยบริการประจำที่ลงทะเบียนไว้ ผู้ป่วยสามารถไปรับบริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือหากเข้าระบบการดูแลแบบ Home Isolation สปสช. ก็ยังดูแลค่าใช้จ่ายให้เหมือนเดิม

ที่มา ของข่าวโควิด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)