วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

วิธีย้ายสิทธิบัตรทองด้วยตนเอง ผ่าน 2 ช่องทาง เช็กเงื่อนไข

วิธีย้ายสิทธิบัตรทองด้วยตนเอง ผ่าน 2 ช่องทาง เช็กเงื่อนไข เปิดวิธีเปลี่ยนโรงพยาบาลบัตรทองผ่านช่องทางออนไลน์ สปสช. 4 ครั้งต่อปี

เปิดวิธีเปลี่ยนโรงพยาบาลบัตรทองผ่านช่องทางออนไลน์ สปสช. 4 ครั้งต่อปี ตรวจสอบเงื่อนไข ขั้นตอนการย้ายได้ที่นี่

สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดให้ผู้ถือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ “บัตรทอง” ที่ต้องการเปลี่ยนโรงพยาบาล หรือหน่วยบริการในการรักษาพยาบาล สามารถดำเนินการได้ผ่านช่องทางออนไลน์

เชียงราย108” รวบรวมขั้นตอนย้ายสถานพยาบาลสิทธิบัตรทอง ผ่านช่องทางไลน์ และแอปพลิเคชั่น ของ สปสช. มาให้ดังนี้

เงื่อนไขเปลี่ยนโรงพยาบาลบัตรทอง

  • ผู้ใช้งานต้องมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สิทธิว่าง
  • อายุ 15 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
  • ลงทะเบียนด้วยตนเองเท่านั้น ยังไม่สามารถลงทะเบียนแทนบุคคลในครอบครัวได้ (ณ ปัจจุบัน)
  • เปลี่ยนหน่วยบริการได้มากกว่า 1 ครั้ง แต่ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี

ขั้นตอนเปลี่ยนโรงพยาบาลสิทธิบัตรทองผ่านไลน์ สปสช.

1. พิมพ์ @nhso ที่ช่องค้นหา หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อเพิ่มเพื่อน

2. ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อตกลง จากนั้นกด “ยอมรับ”

3. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และกดถัดไป

4. ระบุข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม ได้แก่ ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบัตรประชาชนไม่มีรหัสหลังบัตรจะต้องลงทะเบียนที่หน่วยรับบริการลงทะเบียน)

5. ตั้งรหัสผ่าน 6 หลัก จากนั้นกดถัดไป

6. กรอกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อขอรับ OTP และกดขอรับรหัส OTP

7. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ จากนั้นกดยืนยัน

8. กดเลือกเมนู  “ตรง” กรณีที่พักอาศัยตรงกับบัตรประชาชน

9. ถ่ายรูปบัตรประชาชน โดยใช้กล้องหลัง

10. จากนั้นถ่ายรูปเซลฟี่ ตนเองกับบัตรประชาชน โดยใช้กล้องหน้า จากนั้นกดอัพโหลด

11. กรณีที่พักอาศัยไม่ตรงกับบัตรประชาชน ให้กดเลือกเมนู “ไม่ตรง”

12. จากนั้นแนบหลักฐานการพักอาศัยปัจจุบัน เช่น บิลค่าน้ำ ค่าไฟ หรือ หนังสือรับรองเจ้าของบ้าน หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อดาวน์โหลดแบบคำร้อง จากนั้นกดอัพโหลด

13. ระบบจะแสดงเครือข่ายบริการที่สามารถเลือกได้ จากนั้นให้กดเลือกเครือข่ายหน่วยบริการที่ต้องการ

14. ระบบจะแสดงผลว่า ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้กดถัดไป

15. สิทธิเกิดใหม่ทันที ที่เครือข่ายหน่วยบริการที่เลือกไว้

16. เข้าเมนูตรวจสอบสิทธิ เพื่อดูรายละเอียดสิทธิที่เกิดใหม่

ขั้นตอนเปลี่ยนโรงพยาบาลสิทธิบัตรทองผ่านแอปฯ สปสช.

1. กดเมนูลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการ ระบบจะแสดงผลที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

  • กรณีที่อยู่ปัจจุบันตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน เลือกเมนู “ตรง” ถ่ายรูปบัตรประชาชนโดยใช้กล้องหลัง ถ่ายรูปเซลฟีคู่กับบัตรประชาชนโดยใช้กล้องหน้า
  • กรณีที่พักอาศัยไม่ตรงกับบัตรประชาชนเลือกเมนู “ไม่ตรง” และแนบหลักฐานการพักอาศัยปัจจุบัน เช่น บิลค่าน้ำ ค่าไฟ หรือหนังสือรับรองเจ้าของบ้าน หรือสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อดาวน์โหลดแบบคำร้อง ระบุที่อยู่ปัจจุบัน

2. ระบบจะแสดงเครือข่ายหน่วยบริการที่สามารถเลือกได้

3. กดเลือกเครือข่ายหน่วยบริการที่ต้องการ และกดยืนยันการเลือก ระบบจะแสดงผลว่าได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จากนั้นกดถัดไป

4. สิทธิเกิดใหม่ทันทีที่เครือข่ายหน่วยบริการที่เลือกไว้ หรือเข้าเมนูตรวจสอบสิทธิ เพื่อดูรายละเอียดสิทธิที่เกิดใหม่ได้เช่นกัน