วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

DLT e-Learning ระบบการอบรมใบอนุญาตขับรถผ่านระบบออนไลน์

กรมการขนส่งทางบกระบบการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

DLT e-Learning ระบบการอบรมใบอนุญาตขับรถผ่านระบบออนไลน์

คำแนะนำ ผลการอบรมออนไลน์มีอายุ 6 เดือน นับจากวันผ่านการอบรม เพื่อความสะดวกในการดำเนินการ แนะนำให้ท่านจองคิวผ่านแอป DLT Smart Queue
iOS : https://apple.co/2GIHARd
แอนดรอยด์ : หรือ https://gecc.dlt.go.th
ให้เรียบร้อยก่อนเข้าสู่ระบบการอบรม https://www.dlt-elearning.com

อ้างอิง
https://www.dlt-elearning.com