วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

สอบ ก.พ. 2565 เช็คศูนย์สอบเชียงราย รอบ เช้า-บ่าย ที่นี่

เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2565 แล้ว สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 (แบบ e-Exam) สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ระหว่าง e-Exam หรือ Paper&Pencil (สำหรับวันรับสมัครสอบ Paper&Pencil จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง) ดังนั้น ขอให้ท่านศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนก่อนการสมัครสอบ

สามารถสมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2565 ได้ที่ https://ocsc2.job.thai.com/

ศูนย์สอบ และจำนวนที่นั่งสอบ

กำหนดการสอบ ก.พ. 65 (แบบ e-Exam)