วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ค้นหา: โควิท-19-เชียงราย

เชียงรายจัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อเพื่อป้องกันและจัดการปัญหาควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

03 พ.ย. 2020
จังหวัดเชียงรายจัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 24/2563 เพื่อกระชับมาตรการป้องกันและจัดการปัญหาควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 24/2563 เมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมีการแนะน