วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

เปิดสูตรคำนวณผล “ซิโนแวค” ป้องกันสายพันธุ์ “อัลฟา” ได้ 90%

หมอทวีทรัพย์ เปิดสูตรคำนวณประสิทธิผลวัคซีน “ซิโนแวค” ป้องกันโควิดสายพันธุ์ “อัลฟา” ได้ 90% จากการใช้จริงในประเทศไทย 3 จังหวัด

จากกรณีมีการตั้งคำถามถึงสูตรคำนวณประสิทธิผลวัคซีนซิโนแวคจากการใช้จริงของประเทศไทยในพื้นที่ภูเก็ตที่ป้องกันติดเชื้อ 90.7% สมุทรสาคร 90.5% เชียงรายป้องกันติดเชื้อ 88.8% ป้องกันปอดอักเสบ 84.9%

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2564 นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ชี้แจงถึงวิธีคิดการศึกษาประสิทธิผลวัคซีนโควิด 19 ที่ใช้จริงในประเทศไทย ว่า เป็นการศึกษาในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในภูเก็ต สมุทรสาคร และเชียงราย ช่วง เม.ย. – มิ.ย. 2564 ใช้สถิติเฉพาะทางระบาดวิทยามาคำนวณ เปรียบเทียบอัตราส่วนของการเป็นโรคกับไม่เป็นโรคในกลุ่มที่ฉีดวัคซีนกับไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือ Odds Ratio : OR พบผลการศึกษาดังนี้

จ.เชียงราย ศึกษาในบุคลากรสาธารณสุขจำนวน 413 คน พบติดเชื้อ 40 คน แบ่งเป็นรับซิโนแวค 2 เข็ม 24 ราย, รับแอสตร้าเซนเนก้า 1 เข็ม 5 ราย, ไม่ได้รับวัคซีนเลย 11 ราย และกลุ่มไม่พบเชื้อ 373 คน แบ่งเป็นได้รับซิโนแวค 2 เข็ม 312 ราย, รับแอสตร้าเซนเนก้า 1 เข็ม 45 ราย และไม่ได้รับวัคซีน 16 ราย คิดอัตรา Odd ratio ของซิโนแวค คือ (24/11) / (312/16) = 0.1118 คำนวณประสิทธิผลซิโนแวคป้องกันติดเชื้อ (1-0.1118) x 100 = 88.8% ส่วนแอสตร้าเซเนก้า 1 เข็ม คิดอัตรา Odd Ratio คือ (5/11) / (45/16) = 0.1616 ค่าประสิทธิผล คือ (1-0.1616) x 100 = 83.8%

“โดยสรุปการฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม สามารถป้องกันติดเชื้อจากสายพันธุ์อัลฟาได้ประมาณ 90% ป้องกันปอดอักเสบ 85% สำหรับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 1 เข็ม ป้องกันติดเชื้ออัลฟาได้ 84% ทั้งนี้ หากพบอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้าน” นพ.ทวีทรัพย์กล่าว

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]