วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

น้ำตกห้วยชมภู หรือ น้ำตกห้วยส้าน น้ำตกที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี

02 มี.ค. 2023
271
น้ำตกห้วยชมภู หรือ น้ำตกห้วยส้าน

น้ำตกห้วยชมภู หรือ น้ำตกห้วยส้าน ตั้งอยู่บริเวณบ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 1 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ. เชียงราย เป็นน้ำตกที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเพื่อการท่องเที่ยวที่เข้าถึงธรรมชาติแลการศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผาลีซูหรือลีซอ ที่ประเพณีและวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักณ์เป็นของตัวเองและมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวตลอด ท่านสามารถเดินทางจากตัวอำเภอเมืองเชียงรายทางอ่างเก็บบ้านห้วยส้านระยะทางโดยประมาณ 35 กิโลเมตร 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย

โทร / แฟ็กซ์ :: 053-607454 (อบต.ห้วยชมภู)