วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ข่าวดี! 10 จังหวัดท่องเที่ยวกำลังพิจารณาปรับค่าจ้างขั้นต่ำใหม่!

ข่าวดี! 10 จังหวัดท่องเที่ยวกำลังพิจารณาปรับค่าจ้างขั้นต่ำใหม่!

ของขวัญสงกรานต์สุดพิเศษ คณะกรรมการค่าจ้าง หรือไตรภาคี กำลังพิจารณาปรับสูตรคำนวณค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ โดยเริ่มนำร่องใน 10 จังหวัดท่องเที่ยว ได้แก่

  • กรุงเทพมหานคร
  • ภูเก็ต
  • ชลบุรี
  • เชียงใหม่
  • สุราษฎร์ธานี
  • กระบี่
  • สงขลา
  • พังงา
  • ประจวบคีรีขันธ์
  • ระยอง

สูตรใหม่นี้ จะช่วยให้ค่าจ้างขั้นต่ำเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพในแต่ละพื้นที่มากขึ้น

คณะกรรมการฯ จะมีการประชุมอีกครั้งในวันที่ 26 มีนาคม 2567 เพื่อสรุปผลการศึกษาและแนวทางการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ

หลังจากนี้ จะมีการสำรวจข้อมูล เกี่ยวกับประเภทกิจการด้านท่องเที่ยวและบริการใน 10 จังหวัด เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสูตรการคำนวณค่าจ้างขั้นต่ำที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่

ติดตามความคืบหน้า ของการปรับค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ได้เร็วๆ นี้!