วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

กำหนดวัน และสถานที่ทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566

กำหนดวัน และสถานที่ทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566

เกณฑ์ทหาร เป็นหน้าที่สำคัญของชายไทย วันนี้จะพาทุกคนไปศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือก การเกณฑ์ทหาร เพื่อที่จะสมัครคัดเลือก หรือรับการผ่อนผัน เพราะเมื่อได้รับจดหมายให้เข้ารับการคัดเลือกการเกณฑ์ทหาร 65 จะได้เตรียมเอกสาร ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

เกณฑ์ทหาร คืออะไร?

ตามกฎหมาย พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 กำหนดให้ชายไทยต้องเข้ารับราชการทหารทุกคน ปกติการเกณฑ์ทหารจะเกิดขึ้นในช่วงเดือน เมษายน ของทุกปี ปีละครั้ง และต้องเข้ารับราชการเป็นทหารเกณฑ์จำนวน 2 ปี แต่มีข้อยกเว้น และผ่อนผันสำหรับผู้ที่

 • เรียนวิชารักษาดินแดน (ร.ด.)
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับต่าง ๆ

ซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร และกฎกระทรวง ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์กระทรวงกลาโหม

เกณฑ์ทหาร 2566 ใครต้องคัดเลือกเป็นทหารบ้าง?

 • ผู้ที่เกิดโดยพ่อที่มีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิดในประเทศไทย หรือที่ต่างประเทศ
 • ผู้ที่เกิดโดยมีมารดาสัญชาติไทย แต่ไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบิดาไม่มีสัญชาติ
 • ผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย (ยกเว้นผู้ที่อยู่ในกลุ่มผู้แทนทางการทูต)
 • ผู้ที่เปลี่ยนแปลงสัญชาติเป็นไทย
 • ผู้ที่ได้คืนสัญชาติเป็นไทยตั้งแต่อายุครบ 17 ปี ย่าง 18 ปี ในวาระแรกที่ได้ขึ้นทะเบียนทหารในอำเภอที่กฎหมายกำหนด

เกณฑ์ทหาร ปี 66 สมัครทหารออนไลน์ เดือนไหน?

กองทัพบกจะทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ในปี 2566 (เกณฑ์ทหาร 2566 ) ด้วยวิธีสมัคร “ทหารออนไลน์” ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. 65 – 29 ม.ค.66 (รับสมัครนานถึง 5 เดือน) 

สำหรับปี 2566 กระทรวงกลาโหมได้ขยายการรับสมัครทหารออนไลน์ ไปใน 3 ส่วนราชการ เพื่อเป็นทางเลือกในการเข้าประจำการมากขึ้น ได้แก่

 1. กองบัญชาการกองทัพไทย
 2. กองทัพอากาศ
 3. กองทัพบก

เกณฑ์ทหาร 2566 คุณสมบัติ มีอะไรบ้าง?

 • ชายไทยอายุ 18-20 ปี (เกิดปี 2646-2548) ซึ่งยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกทหาร
 • และอายุ 22-29 ปี (เกิดปี 2537-2544) ที่เคยผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว แต่ไม่ถูกเข้าประจำการ (ใบดำ)
 • และขยายโอกาสไปยังผู้ที่มีความสนใจให้หลากหลายมากขึ้น อาทิ
  • ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
  • ภาคการเกษตร ธุรกิจ
  • ภาคอุตสาหกรรม
 • รวมทั้งบุคคลที่อยู่ในการดูแลกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่ตั้งใจอยากเป็นทหาร สามารถสมัครเป็นทหารออนไลน์ได้เป็นกรณีพิเศษ  เพื่อเข้าประจำการในผลัดที่ 1/66 (1 พ.ค.66) ก่อนดำเนินการการตรวจเลือกประจำปีตามปกติในห้วง เม.ย.2566 

เกณฑ์ทหาร 2566 มีอะไรเพิ่มเติมบ้าง?

 • เปิดรับผู้ที่มีความสูงตั้งแต่ 146 เซนติเมตรขึ้นไป ซึ่งเดิมกำหนดความสูงไว้ที่ 159 เซนติเมตร
 • เพิ่มทางเลือกให้ผู้สมัครสามารถเลือกหน่วยทหารที่ตนเองประสงค์จะเข้าประจำการในส่วนของกองทัพบกได้ 510 หน่วยทั่วประเทศ
 • สามารถเลือกประจำการในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย 2 หน่วย และกองทัพอากาศอีก 1 หน่วย 

วิธีสมัครเป็นทหารออนไลน์ 2566

การสมัครเป็นทหารออนไลน์ ประจำปี 2566 สามารถสมัครด้วยวิธีง่าย ๆ ผ่านระบบออนไลน์ 24 ชม. มาดูทีละขั้นตอนกันเลย

2. อ่านคำแนะนำในการสมัคร คลิกถูกตรง “ข้าพเจ้าได้อ่านประกาศรับสมัครและระเบียบการคัดเลือกทหาร เข้าใจแล้ว จึงได้เริ่มกรอกรายละเอียดในระบบรับสมัคร” 

3. กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ”

4. กดปุ่มเลือกหน่วยงานของกองทัพไทย ที่ต้องการสมัครทหาร เช่น กดปุ่ม “กองทัพอากาศ (เปิดรับสมัคร 29 ส.ค.-30 พ.ย.65)

5. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและทำตามขั้นตอนจนจบ

และเมื่อยื่นสมัครแล้วผู้สมัครจะต้องเข้ารับการคัดเลือกใน 2 ขั้นตอนคือ

 1. การตรวจหลักฐาน วัดขนาดของร่างกายที่หน่วยทหารใกล้บ้าน ได้ตลอดห้วงการรับสมัคร 
 2. การตรวจโรคทางการแพทย์ ณ 35 มณฑลทหารบก 

สิทธิพิเศษผู้ที่สมัครทหารออนไลน์

สำหรับสิทธิพิเศษผู้ที่สมัครเป็นทหารด้วยระบบออนไลน์ในปีนี้

 • เลือกหน่วยทหารที่จะเข้าประจำการได้ โดยไม่จำกัดภูมิลำเนา
 • หากประจำการครบ 2 ปีมีสิทธิสมัครสอบในโควตาของทหารกองประจำการเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ถึงร้อยละ 80 ของยอดรับแต่ละปี หรือประมาณ 2,000 นายต่อปี
 • คะแนนเพิ่มพิเศษร้อยละ 15 ในการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบก
 • ได้รับสิทธิสวัสดิการ ค่าตอบแทน เช่นเดียวกับทหารกองประจำการปกติ อาทิ 
  • ค่าตอบแทน 10,000 บาท/เดือน
  • รักษาพยาบาลฟรี
  • ส่งเสริมการศึกษาสูงขึ้น 1 ระดับ
  • ส่งเสริมการฝึกอาชีพตามความสนใจ
  • ได้ลาพักเสาร์-อาทิตย์
  • ถ้าปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนหรือพื้นที่เสี่ยงภัยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม ตลอดการประจำการกองทัพจะส่งเสริมด้านสมรรถภาพร่างกาย อุดมการณ์ และการต่อยอดสู่ทหารอาชีพ