วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ประกาศผลสอบ ก.พ. 2566 เช็กรายชื่อผู้สอบผ่านได้ที่นี่

ประกาศผลสอบ ก.พ. 2566 เช็กรายชื่อผู้สอบผ่านได้ที่นี่

ประกาศผลสอบ กพ 66 แล้ว! ผู้สมัครสอบการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ  ประจำปี 2566 สามารถเข้าไปเช็กชื่อได้แล้วว่าผ่านหรือไม่

ประกาศผลสอบผ่าน ก.พ.66 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 รอบสอบที่ 1 – 7

ดูรายชื่อผู้สอบผ่านได้แล้ววันนี้ที่ https://job3.ocsc.go.th

ดูคะแนนสอบ ก.พ.2566 ได้เมื่อไหร่

สามารถดูคะแนนสอบได้ในวันพรุ่งนี้ (1 มิ.ย. 66) เวลา 8.30 น.

ทั้งนี้ ท่านสามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน สำหรับรอบสอบที่ 1-7 ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

 1. เว็บไซต์  https://job.ocsc.go.th 
 2. Mobile App “JOB OCSC” หัวข้อ “พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป” 

สมัครสอบ ก.พ. 2566 

สมัครสอบ ก.พ. 2566 ตรวจสอบการประกาศรายชื่อผู้มีสมัครสอบและรายละเอียดการสอบได้ที่เว็บไซต์นี้ https://job3.ocsc.go.th/

ภายหลังจาก สำนักงานก.พ. ได้มีการเปิดรับสมัครการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 ทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) และแบบกระดาษ (Paper & Pencil) ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) โดยได้ปิดรับสมัครในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ) ที่ผ่านมาแล้วนั้น

สำหรับการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566  (e-Exam)  เปิดรับสมัครสอบทุกระดับ รวมทั้งสิ้น 186,158 ที่นั่งสอบ

ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)

สามารถอ่านประกาศการรับสมัครสอบอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th

เงื่อนไขการสมัครสอบ ภาค ก ปี 2566 สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ระหว่าง e-Exam หรือ Paper & Pencil

ตามปฏิทินการสอบ ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 สำนักงานก.พ. ได้มีการประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ

สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 (e-Exam) และ ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 (Paper & Pencil)

ตรวจสอบรายชื่อได้ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 

เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th/

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดให้อัปโหลดรูปถ่ายแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดการอัปโหลดรูปถ่าย

แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) สามารถอัปโหลดรูปถ่ายได้ ดังนี้

 1. ผู้สมัครสอบรอบสอบที่ 1-7 ให้อัปโหลดรูปถ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2566
 2. ผู้สมัครสอบรอบสอบที่ 8-14 ให้อัปโหลดรูปถ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 26 เมษายน 2566
 3. ผู้สมัครสอบรอบสอบที่ 15-21 ให้อัปโหลดรูปถ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 24 พฤษภาคม 2566

โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทอรนิกส์ (e-Exam)” ประจำปี 2566 หัวข้อย่อย “อัปโหลด รูปถ่าย” แล้วกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่ออัปโหลดรูป

แบบความรู้ความสามารถทั่วไป (Paper & Pencil)  สามารถอัปโหลดรูปถ่ายได้ ดังนี้

ให้ผู้สมัครสอบอัปโหลดรูปถ่ายได้ตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ – 28 มีนาคม 2566 

เข้าไปที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทอรนิกส์ (paper & pencil )” ประจำปี 2566 หัวข้อย่อย “อัปโหลด รูปถ่าย” แล้วกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่ออัปโหลดรูป

ข้อกำหนดสำหรับรูปถ่ายที่จะทำการอัปโหลดเพื่อการสมัครสอบ ก.พ. 2566

 • รูปถ่ายหน้าตรง
 • ไม่สวมหมวก
 • ไม่สวมแว่นดำ
 • พื้นหลังไม่มีลวดลาย
 • ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
 • ขนาดไฟล์ 40-100 kb (ประเภท JPG เท่านั้น) 

ทั้งนี้ รูปถ่ายที่อัปโหลดจะปรากฎบนบัตรประจำตัวสอบ และหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. และไม่สามารถแก้ไขได้

กรณีผู้สมัครสอบไม่ได้อัปโหลดรูปจะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ 

ทั้งนี้ การไม่มีบัตรประจำตัวสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ