เปิดเอกสาร วัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดส ให้บุคลากรการแพทย์ ที่ไหนได้รับบ้าง

0
418

วัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดส ที่ไหนได้รับบ้าง

 กระทรวงสาธารณสุขส่งหนังสือถึงผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ 13 เขตสุขภาพ – นพ.สสจ. เผยรายละเอียดจัดส่งวัคซีนไฟเซอร์ล็อต 1.5 ล้านโดส รอบต้นเดือน ส.ค. ระหว่างวันที่ 4-6 ส.ค.2564 ให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1-12 สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 1-12 และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ลงนามวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เรื่อง แจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด19 (Pfizer) สำหรับวัคซีนบริจาคล็อต 1.5 ล้านโดสไปก่อนหน้านี้นั้น

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.2564 นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข ลงนามหนังสือถึงผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1-13 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เรื่องขอแจ้งส่งวัคซีนป้องกันโรคโควิด สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

โดยระบุว่า กระทรวงสาธารณสุขขอจัดส่งวัคซีนโควิด “ไฟเซอร์” รอบต้นเดือนสิงหาคม 2564 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อลดการป่วยรุนแรง และอัตราการเสียชีวิต และปกป้องระบบสาธารณสุขของประเทศ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทุกคนที่ต้องสัมผัสผุ้ป่วยโควิด19 จากการปฏิบัติงานทั่วประเทศ รวมทั้งนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยโควิดจากการปฏิบัติงาน เช่น แผนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน คลินิกทางเดินหายใจ ห้องฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยวิกฤต รพ.สนาม เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สอบสวนโรค เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานที่กักกัน หรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการดูแลผู้ป่วยโควิดอื่นๆ โดยมีหลักการให้วัคซีน ดังนี้

         1.1 บุคลากรที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม อย่างน้อย 1 เดือน พิจารณาให้วัคซีนไฟเซอร์กระตุ้น 1 เข็ม

        1.2 บุคลากรที่ได้รับวัคซีนใดๆมาแล้ว 1 เข็ม พิจารณาให้วัคซีนไฟเซอร์ เป็นเข็มที่ 2 โดยกำหนดระยะห่างระหว่างโดส ตามชนิดของวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นหลัก

         1.3 บุคลากรที่เคยติดเชื้อโควิด19 และไม่เคยได้รับวัคซีน พิจารณาให้วัคซีนไฟเซอร์ 1 เข็ม โดยมีระยะห่างจากวันที่พบการติดเชื้ออย่างน้อย 1 เดือน

ประเภทที่ 2 บุคลากรที่ไม่เคยได้รับวัคซีนใดๆ ก่อน พิจารณาให้วัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์ ทั้งนี้ เนื่องจากวัคซีนจะเก็บอยู่ในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียล ได้เพียง 1 เดือน ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจะส่งวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับผู้รับวัคซีนเข็ม 2 ในกลุ่มเป้าหมายประเภท 2 ประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2564 และหากจังหวัดได้ตรวจสอบว่า มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณสมบัติตามกลุ่มเป้าหมายประเภทที่ 1 และ 2 เพิ่มเติม สามารถแจ้งขอรับการสนับสนุนวัคซีนเพิ่มเติมได้ที่กรมควบคุมโรค

ในกรณีที่มีวัคซีนเพียงพอ สามารถจัดสรรให้กับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ได้ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะเห็นสมควร

ทั้งนี้รายละเอียดแผนการจัดส่งวัคซีนไฟเซอร์ในรอบต้นเดือน ส.ค. 2564 ดังนี้

ที่มา moneyandbanking

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่