วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

บริการฉีดวัคซีนโควิด เข็มที่ 1 และ เข็มที่ 2

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บริการฉีดวัคซีนโควิด เข็มที่ 1 และ เข็มที่ 2 สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป และหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป