วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

เชียงราย เปิดให้ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 กระตุ้นเข็มที่ 3 แล้ว คลิกที่นี่

เชียงราย เปิดให้ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 กระตุ้นเข็มที่ 3 แล้ว คลิกที่นี่

ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 กระตุ้นเข็มที่ 3
ค้นหาโดยใช้เลขประจำตัวประชาชน….

เงื่อนไขการรับวัคซีน

  1. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม ตั้งแต่ 28 ก.พ. – 31 พ.ค. 2564

2. ยังไม่ได้รับวัคซีน เข็ม 3 มาก่อน

หากท่านมีคุณสมบัติครบแต่ตรวจสอบข้อมูลไม่พบ กรุณาติดต่อ โรงพยาบาลใกล้บ้าน

คลิกที่นี่เพื่อ ลงทะเบียนรับวัคซีนเข็ม 3