แผนที่เชียงราย แบบละเอียด

2
552
แผนที่เชียงราย
แผนที่เชียงราย

แผนที่เชียงราย จังหวัดเชียงราย มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงในทวีปตอนเหนือ มีพื้นที่ราบสูงเป็นหย่อม ๆ ในเขตอำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอเชียงของ บริเวณเทือกเขาจะมีความสูงประมาณ 1,500-2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล โดยมีดอยลังกาหลวง เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัด บริเวณส่วนที่ราบตามลุ่มแม่น้ำสำคัญในตอนกลางของพื้นที่ ได้แก่ อำเภอพาน อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ  ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง มีป่าไม้ปกคลุม บริเวณเทือกเขามีชั้นความสูง 1,500-2,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีที่ราบเป็นหย่อม ๆ ในระหว่างหุบเขา และตามลุ่มน้ำสำคัญ จังหวัดเชียงรายมีภูเขาล้อมรอบโดยเฉพาะทางทิศตะวันตกเป็นแนวเทือกเขาผีปันน้ำ ติดต่อกันไปเป็นพืดตลอดเขตจังหวัด สามารถศึกษาแผนที่เชียงราย แบบละเอียด ได้

จังหวัดเชียงรายมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 24 องศาเซลเซียส ฤดูร้อน เริ่มจากกลางเดือน(กุมภาพันธ์-กลางเดือนพฤษภาคม) มีอุณหภูมิเฉลียประมาณ 32 องศาเซลเซียส ฤดูฝน เริ่มจากกลางเดือน(พฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม) มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปีละ 1,768 มิลลิเมตร มากที่สุดในปี 2544 จำนวน 2,287.60 มิลลิเมตรน้อยที่สุดในปี 2546 จำนวน 1,404.10 มิลลิเมตร จำนวนวันที่มีฝนตกเฉลี่ย 143 วันต่อปี ฤดูหนาว (พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์) จังหวัดเชียงรายมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 0.9 – 1.0 องศาเซลเซียส 2542 สภาพอากาศของจังหวัดเชียงราย ถือว่าหนาวจัดในพื้นที่ราบ อุณหภูมิจะอยู่ที่ 7-9 องศาเซลเซียส ส่วนบนยอดดอย อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 0-5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ -1.5 องศาที่ภูชี้ฟ้า ปลายปี 2556 จึงทำให้อากาศที่เชียงรายในช่วงฤดูหนาว เป็นพื้นที่ ๆ นักท่องเที่ยวอยากมาเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับท่านไหนที่ต้องการมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย สามารถศึกษาแผนที่เชียงราย แบบละเอียด ได้จากรูปเลยครับผม

แผนที่เที่ยวเชียงราย65
แผนที่เที่ยวเชียงราย65
แผนที่เที่ยวเชียงราย65
แผนที่เที่ยวเชียงราย65
แผนที่เที่ยวเชียงราย65
แผนที่เที่ยวเชียงราย65
แผนที่เที่ยวเชียงราย65
แผนที่เที่ยวเชียงราย65
แผนที่เที่ยวเชียงราย65
แผนที่เที่ยวเชียงราย65
ประวัติจังหวัดเชียงราย แผนที่ท่องเที่ยวเชียงราย
ประวัติจังหวัดเชียงราย แผนที่ท่องเที่ยวเชียงราย
แผนที่ท่องเที่ยวไหว้พระธาตุ 9 จอม จังหวัดเชียงราย
แผนที่ท่องเที่ยวไหว้พระธาตุ 9 จอม จังหวัดเชียงราย
แผนที่ท่องเที่ยวเชียงราย
แผนที่เชียงราย โดย ททท.สำนักงานเชียงราย แผนที่อาเซียน , แผนที่เชียงราย , แผนที่เชียงของ , แผนที่ดอยช้าง ดอยวาวี , แผนที่ดอยแม่สลอง , แผนที่ดอยตุง , แผนที่สามเหลี่ยมทองคำ , แผนที่แม่สาย , แผนที่เชียงแสน , แผนที่ภูชี้ฟ้า
แผนที่ท่องเที่ยวเชียงราย
แผนที่เชียงราย โดย ททท.สำนักงานเชียงราย แผนที่อาเซียน , แผนที่เชียงราย , แผนที่เชียงของ , แผนที่ดอยช้าง ดอยวาวี , แผนที่ดอยแม่สลอง , แผนที่ดอยตุง , แผนที่สามเหลี่ยมทองคำ , แผนที่แม่สาย , แผนที่เชียงแสน , แผนที่ภูชี้ฟ้า
แผนที่ท่องเที่ยวเชียงราย
แผนที่เชียงราย โดย ททท.สำนักงานเชียงราย แผนที่อาเซียน , แผนที่เชียงราย , แผนที่เชียงของ , แผนที่ดอยช้าง ดอยวาวี , แผนที่ดอยแม่สลอง , แผนที่ดอยตุง , แผนที่สามเหลี่ยมทองคำ , แผนที่แม่สาย , แผนที่เชียงแสน , แผนที่ภูชี้ฟ้า
แผนที่ท่องเที่ยวเชียงราย
แผนที่เชียงราย โดย ททท.สำนักงานเชียงราย แผนที่อาเซียน , แผนที่เชียงราย , แผนที่เชียงของ , แผนที่ดอยช้าง ดอยวาวี , แผนที่ดอยแม่สลอง , แผนที่ดอยตุง , แผนที่สามเหลี่ยมทองคำ , แผนที่แม่สาย , แผนที่เชียงแสน , แผนที่ภูชี้ฟ้า
แผนที่ท่องเที่ยวเชียงราย
แผนที่เชียงราย โดย ททท.สำนักงานเชียงราย แผนที่อาเซียน , แผนที่เชียงราย , แผนที่เชียงของ , แผนที่ดอยช้าง ดอยวาวี , แผนที่ดอยแม่สลอง , แผนที่ดอยตุง , แผนที่สามเหลี่ยมทองคำ , แผนที่แม่สาย , แผนที่เชียงแสน , แผนที่ภูชี้ฟ้า
แผนที่ท่องเที่ยวเชียงราย
แผนที่เชียงราย โดย ททท.สำนักงานเชียงราย แผนที่อาเซียน , แผนที่เชียงราย , แผนที่เชียงของ , แผนที่ดอยช้าง ดอยวาวี , แผนที่ดอยแม่สลอง , แผนที่ดอยตุง , แผนที่สามเหลี่ยมทองคำ , แผนที่แม่สาย , แผนที่เชียงแสน , แผนที่ภูชี้ฟ้า
แผนที่ท่องเที่ยวเชียงราย
แผนที่เชียงราย โดย ททท.สำนักงานเชียงราย แผนที่อาเซียน , แผนที่เชียงราย , แผนที่เชียงของ , แผนที่ดอยช้าง ดอยวาวี , แผนที่ดอยแม่สลอง , แผนที่ดอยตุง , แผนที่สามเหลี่ยมทองคำ , แผนที่แม่สาย , แผนที่เชียงแสน , แผนที่ภูชี้ฟ้า
แผนที่ท่องเที่ยวเชียงราย
แผนที่เชียงราย โดย ททท.สำนักงานเชียงราย แผนที่อาเซียน , แผนที่เชียงราย , แผนที่เชียงของ , แผนที่ดอยช้าง ดอยวาวี , แผนที่ดอยแม่สลอง , แผนที่ดอยตุง , แผนที่สามเหลี่ยมทองคำ , แผนที่แม่สาย , แผนที่เชียงแสน , แผนที่ภูชี้ฟ้า
แผนที่ท่องเที่ยวเชียงราย
แผนที่เชียงราย โดย ททท.สำนักงานเชียงราย แผนที่อาเซียน , แผนที่เชียงราย , แผนที่เชียงของ , แผนที่ดอยช้าง ดอยวาวี , แผนที่ดอยแม่สลอง , แผนที่ดอยตุง , แผนที่สามเหลี่ยมทองคำ , แผนที่แม่สาย , แผนที่เชียงแสน , แผนที่ภูชี้ฟ้า

แผนที่เชียงรายแบบละเอียด

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]

2 ความคิดเห็น

  1. […] ข้อมูลอุณหภูมิเชียงราย จากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปและบุคลากรในสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา ในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ […]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่