วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

รายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 5.0 บริเวณรัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

รายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 5.0 บริเวณรัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 23.46 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.0 จัดเป็นแผ่นดินไหวขนาดปานกลาง (Moderate) ที่ระดับความลึก 6 กิโลเมตร จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวบริเวณรัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประมาณ 100 กิโลเมตร ทั้งนี้มีแผ่นดินไหวตาม (Aftershock) จำนวน 4 ครั้ง ขนาด 1.5–3.3 (ที่มา : กองเฝ้าระวังเเผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา)

สาเหตุเกิดจากการเลื่อนตัว ของรอยเลื่อน Loi Lung Fault ที่มีทิศทางการวางตัวในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ มีการเลื่อนตัวตามแนวระนาบเหลื่อมขวา (Right lateral strike slip fault)

แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว ทำให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอ แม่จัน อำเภอแม่สาย อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อำเภอแม่อาย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน ไม่มีรายงานความเสียหาย

หากมีความเสียหายและผลกระทบเพิ่มเติม ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย จะดำเนินการรายงานสถานการณ์ให้ทราบต่อไป

รายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 5.0 บริเวณรัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา