แผ่นดินไหวที่ ประเทศเมียนมา ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 08:45 น.

0
108

แผ่นดินไหวที่ ประเทศเมียนมา ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 08:45 น.

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๗ น. เกิดแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลาง อยู่บริเวณ ประเทศเมียนมา ที่ละติจูด ๒๑.๑๘๙ องศาเหนือ ลองจิจูด ๙๙.๓๔๔ องศาตะวันออก ขนาด ๖.๔ ความลึก ๙ กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร ได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหวบริเวณ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน จ.น่าน และกรุงเทพมหานคร หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไป

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]