วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

แผ่นดินไหว ขนาด 3.6 ในพื้นที่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้

แผ่นดินไหว ขนาด 3.6 ในพื้นที่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้

แผ่นดินไหว ขนาด 3.6 ในพื้นที่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้

แผ่นดินไหว ขนาด 3.6 ในพื้นที่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้

เวลา 00.45 น. วันที่ 21 กันยายน 2566 กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเหตุแผ่นดินไหว ขนาด 3.6 ความลึก 2 กม. ภายในพื้นที่ของ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (19.75°N,99.69°E) เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือน

คืบหน้า มีรายงานการรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้ในหลายพื้นที่อำเภอ ของจังหวัดเชียงราย