กรมทางหลวง ยกระดับโครงข่ายเร่งปรับปรุงทางหลวงสาย 1 ช่วงอำเภอแม่ลาว – แม่สาย จังหวัดเชียงราย

2
250
https://www.youtube.com/watch?v=jKiTaTVi6H4

กรมทางหลวง ยกระดับโครงข่ายเร่งปรับปรุงทางหลวงสาย 1 ช่วงอำเภอแม่ลาว – แม่สาย จังหวัดเชียงราย เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย หนุนเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว เชื่อมโยงเส้นทางระหว่างภูมิภาคให้สมบูรณ์ตลอดสาย คาดแล้วเสร็จกลางปี 2566

กรมทางหลวง ภาษาอังกฤษ Department of Highways จัดซื้อจัดจ้าง กรมทางหลวง กรมทางหลวง ระยะทาง สลิปเงินเดือนกรมทางหลวง

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 65 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท ได้มอบนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางถนนในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมเร่งรัดโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคทางหลวงหมายเลข 1 สายอำเภอแม่ลาว – แม่สาย ระยะทาง 95.57 กิโลเมตร ให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา เพื่อเสริมสร้างโครงข่ายทางหลวงพื้นที่ภาคเหนือให้สมบูรณ์ตลอดสายทาง

ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) สายอนุสาวรีย์ – หลักสี่ – กลางสะพานแม่น้ำสาย (เขตแดนไทย – เมียนมา)

เริ่มต้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพฯ ผ่านภาคกลางและมุ่งเข้าสู่ภาคเหนือของไทย สิ้นสุดที่ด่านพรมแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รวมระยะทาง 994.7 กิโลเมตร โดยเส้นทาง ช่วงอำเภอแม่ลาว – แม่สาย จังหวัดเชียงราย

สามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือได้ หลายเส้นทางด้วยกัน ซึ่งกรมทางหลวง (ทล.) ได้เปิดให้บริการเส้นทางนี้มานาน ประกอบกับมีรถบรรทุกสินค้าและรถยนต์ทั่วไปใช้บริการมากขึ้น เป็นเหตุให้โครงสร้างชั้นทางและสภาพผิวทางเสียหาย แม้จะบำรุงรักษาสม่ำเสมอ ทล. เล็งเห็นความจำเป็นจึงดำเนินโครงการบูรณะทางหลวงสายดังกล่าว เพื่อให้มีความสะดวก ปลอดภัยและรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณจราจรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ทล. โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 จึงเร่งดำเนินโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 สายอำเภอแม่ลาว – แม่สาย เป็นตอน ๆ มีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ในพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย และจุดสิ้นสุดโครงการอยู่ที่บริเวณด่านศุลกากรแม่สาย จังหวัดเชียงราย แบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ตอน คือ

ตอนที่ 1 ระหว่าง กม. ที่ 890 + 370 – 933 + 481 ระยะทาง 40.08 กิโลเมตร และตอนที่ 2 ระหว่าง กม. ที่ 933 + 481 – 994 + 749 ระยะทาง 55.48 กิโลเมตร รวมระยะทาง 95.57 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางข้างนอกกว้างข้างละ 2.50 เมตร ด้านในกว้าง 1.50 เมตร

พร้อมเกาะกลางอีกทั้งงานก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 แห่ง งบโครงการก่อสร้างประมาณ 1,704 ล้านบาท ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าแล้วกว่า 50% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2566

ทั้งนี้ มีบางช่วงที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และได้เปิดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางแล้ว.

หากโครงการก่อสร้างดังกล่าวแล้วเสร็จตลอดเส้นทาง จะช่วยยกระดับความปลอดภัยโครงข่ายคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคเหนือเชื่อมต่อไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ส่งเสริมการท่องเที่ยวและช่วยกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์มูลค่าสูง และเชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564

อ้างอิง https://www.bangkokbiznews.com

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]

2 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่