วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ต่อใบขับขี่แบบ WALK-IN ไม่ต้องจองคิวได้ที่ขนส่ง ทั่วประเทศ

ต่อใบขับขี่แบบ WALK-IN ไม่ต้องจองคิวได้ที่ขนส่ง ทั่วประเทศ

ขนส่งฯ เปิดให้ต่อใบขับขี่ แบบ WALK-IN ไม่ต้องจองคิว

ขนส่งฯ เปิดให้ต่อใบขับขี่ แบบ WALK-IN ไม่ต้องจองคิว เตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบ ก็เข้ารับบริการได้ทันที ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ แต่จะให้บริการผู้ที่จองคิวล่วงหน้าก่อน ส่วนผู้ที่ไม่ได้จองคิวมาจะเข้ารับบริการในลำดับถัดไป

ใครที่ใบขับขี่ใกล้หมดอายุ แล้วหาเวลาลงคิวเพื่อจองวันยาก เพราะคิวเต็ม ไม่ต้องกังวลแล้ว เพราะกรมการขนส่งทางบก เปิดให้บริการโดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า (walk in) สำหรับผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ เพียงเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบ ก็เข้ารับบริการได้ทันที ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ

วันที่ 1 ธ.ค.66 นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกเปิดให้บริการ walk in มาต่อใบขับขี่ได้เลย โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่อบรมภาคทฤษฎีออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com

สำหรับเอกสารหลักฐานที่ใช้ ได้แก่ ใบรับรองแพทย์ หรือในกรณีผู้ที่ไม่ได้อบรมภาคทฤษฎีผ่านระบบออนไลน์และประสงค์อบรมที่สำนักงาน สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม ใบรับรองแพทย์ เข้ารับบริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้ทันที ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ผู้มีใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวชนิด 2 ปี ที่ต้องการเปลี่ยนประเภทเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิด 5 ปี ที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ การขอรับใบแทนใบอนุญาตขับรถที่ชำรุด สูญหาย หรือขอแก้ไขรายการ การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ และการขอรับหรือขอต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะ สามารถเข้ารับบริการได้เลยโดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า หรือจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ได้เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ จะให้บริการผู้ที่จองคิวล่วงหน้าเป็นอันดับแรก ส่วนผู้ที่ไม่ได้จองคิวมาจะเข้ารับบริการในลำดับถัดไป สำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้วจะออกใบนัดเพื่อดำเนินการในโอกาสต่อไป

หากมีข้อสงสัยในการรับบริการทำธุรกรรมกับกรมการขนส่งทางบกสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมการขนส่งทางบก 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ 2566 ต้องทำยังไง เตรียมเอกสารอะไรบ้าง

ข้อสอบใบขับขี่ 2566 เรื่อง กฎหมายจราจร จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลย

ข้อสอบใบขับขี่ 2566 สัญญาณ 16 ข้อ พร้อมเฉลย

ข้อสอบใบขับขี่ 2566 กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 13 ข้อ พร้อมเฉลย

ข้อสอบใบขับขี่ 2566 การบำรุงรักษารถ 13 ข้อ พร้อมเฉลย

ข้อสอบใบขับขี่ 2566 เรื่อง หมวดเครื่องหมายจราจร 50 ข้อ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบใบขับขี่ 2566 พร้อมเฉลย ศึกษาแล้วไปสอบได้เลย

แนวข้อสอบใบขับขี่ 2566 พร้อมแบบทดสอบเสมือนจริง

ข้อสอบใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 2565